skip to content

Schuttersmaatschappij “De Friezen”

 

Zeer waarschijnlijk is de schuttersvereniging op de staande wip de oudste vereniging van het dorp Graauw. Helaas zijn de oude archieven op een kwade dag in de kachel gestoken zodat het raden is naar het stichtingsjaar. Toch kunnen we het jaar van oprichten vrij nauwkeurig benoemen. Tijdens de schietingen wordt nog steeds gebruik gemaakt van een metalen geldkist. Op deze kist staat de naam “De Friezen” en het jaartal 1866. Omdat ook uit datums van latere jubileumschietingen 1866 naar voren komt nemen we aan dat 1866 het jaar van oprichting is, maar het kan ook zijn dat de vereniging ouder is en in 1866 een doorstart heeft gemaakt.

In ieder geval verheugen wij er ons alvast op om in 2016 ons 150-jarig bestaan te vieren. 

Omdat een staande wip plaatsen een redelijke investering vraagt was het schieten op de staande wip vroeger voornamelijk een bezigheid voor het wat beter in de slappe was zittend gedeelte van de burgers. Vooral boeren, middenstanders en ambtsdragers waren lid. Je kon het als het ware vergelijken met de huidige golfverenigingen. 

In ieder geval is wel bekend dat rond 1866 de maatschappij haar clublokaal had bij L. van Eerdenburgh in de Dorpsstraat, waar de prangen in de weide stonden. Later zijn de Friezen nog een paar keer verhuisd. Rond 1956 stonden de prangen achter v.d. Klundert aan de Dorpsstraat in een weiland tegen de kreek om daarna in 1967 te verhuizen naar de tuin achter het café van B. Plasschaert tegenover de kerk. Hier werd geschoten in muitwippen op wippen die tegenover elkaar aan een ijzeren mast waren bevestigd. In 1990 werd met het bestuur van RKVV Graauw overeenstemming bereikt om twee nieuwe wippen te mogen plaatsen op de oefenstrook tussen de twee voetbalvelden. Dit was een hele verbetering omdat er nu weer op open wippen geschoten kon worden. 

De samenwerking met RKVV Graauw gaat prima. Hoewel boogschieten op de staande wip en voetballen twee sporten zijn die elkaar gelijktijdig niet verdragen, wordt steeds een oplossing gevonden om de schietingen door te kunnen laten gaan. Ook gebruik van de kantine en vergoeding voor de drankomzet verloopt al jaren naar wederzijds tevredenheid.

Vooral de steun en de aanmoediging die wij van het toenmalige bestuur van RKVV Graauw in 2005 ontvingen heeft er zeer aan bijgedragen dat De Friezen het aandurfden om in dat jaar op sportpark De Boomwai het Europees Kampioenschap Handboogschieten op de staande wip te organiseren. Met de aanwezigheid van vele schutters uit Nederland, België en Frankrijk werd het zowel sportief als financieel een groot succes waar we nog altijd met veel plezier aan terug denken.

Omdat de oude archieven van voor 1950 niet bewaard gebleven zijn kunnen we geen volledige opsomming geven van de koningen van de maatschappij. In het Gemeenschapshuis hangen drie fotolijsten met daarin de foto’s van de koningen vanaf 1950. Vanaf dat jaar wisten de volgende personen zich tot koning van de maatschappij te schieten:

 

1950: Piet Steijaert 1951: Jo Bruggeman 1952: Piet de Baar
1953: Piet van Campen 1954: Beny Plasschaert  1955: Arthur van Campen
1956: Louis Steijaert 1957: Louis Steijaert 1958: Beny Plasschaert
1959: Arthur van Campen 1960: Arthur van Campen 1961: Piet de Baar
1962: George Buijsrogge 1963: Beny Plasschaert 1964: George Buijsrogge
1965: Piet van Campen 1966: Louis Steijaert (F.zn.) 1967: Aloïs van der Poel
1968: Theo Staal 1969: Theo Staal 1970: Aloïs van der Poel
1971: Aloïs van der Poel 1972: Aloïs van der Poel 1973: Piet de Baar
1974: George Buijsrogge 1975: Louis Steijaert 1976: Cees Boënne
1977: Aloïs van der Poel 1978: René de Block 1979: Eugène de Bakker
1980: Beny Plasschaert 1981: Arnold Bruggeman 1982: Louis Steijaert
1983: Cees Boënne 1984: Arnold Bruggeman 1985: Rinus de Baar
1986: Fons Asselman 1987: Johan Sorber 1988: Bertus de Baar
1989: Marcel de Caluwé 1990: Eugène de Bakker 1991 : Cees Boënne
1992 : George d’Haens 1993 : Henk Sorber 1994 : Henk Sorber
1995: Piet Biddelo 1996: Rinus de Baar 1997: Paul Steijaert
1998: Piet Steijaert 1999: George d’Haens 2000: George d’Haens
2001: Piet Steijaert 2002: Wies Goossen 2003: Henk Sorber
2004: Jan Warmenhoven 2005: Johan Sorber 2006: Eugène de Bakker
2007: Wies Goossen 2008: Bertus de Baar 2009: Johan Sorber
2010: Jeroen Goossen 2011: Piet Steijaert 2012: George d’Haens
2013: Rik Sorber 2014: Johan Sorber 2015: Faas Netten

 

Nog enkele belangrijke datums uit de schutterskalender 2015: 

Zaterdag 26-09-2015 Schieting te Graauw (Aanvang 14.30 uur)
Zaterdag 31-10-2015 Wildschieting te Graauw (Aanvang 13.00 uur)

 

Bestuursleden

George d'Haens

voorzitter

  • 0114-635328
  • Irisstraat 11
    4569 BC Graauw

Piet Steijaert

secretaris

  • 0114-635714
  • Dorpsstraat 29
    4569 AG Graauw

Copyright 1999 © 2019 vv Graauw | Design by André de Winkel | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker