Schuttersmaatschappij

De Friezen

Schuttersmaatschappij De Friezen
 
 

Het verhaal
van de friezen

Zeer waarschijnlijk is de schuttersvereniging op de staande wip de oudste vereniging van het dorp Graauw. Helaas zijn de oude archieven op een kwade dag in de kachel gestoken zodat het raden is naar het stichtingsjaar. Toch kunnen we het jaar van oprichten vrij nauwkeurig benoemen. Tijdens de schietingen wordt nog steeds gebruik gemaakt van een metalen geldkist. Op deze kist staat de naam “De Friezen” en het jaartal 1866. Omdat ook uit datums van latere jubileumschietingen 1866 naar voren komt nemen we aan dat 1866 het jaar van oprichting is, maar het kan ook zijn dat de vereniging ouder is en in 1866 een doorstart heeft gemaakt.

In ieder geval verheugen wij er ons alvast op om in 2016 ons 150-jarig bestaan te vieren. 

Omdat een staande wip plaatsen een redelijke investering vraagt was het schieten op de staande wip vroeger voornamelijk een bezigheid voor het wat beter in de slappe was zittend gedeelte van de burgers. Vooral boeren, middenstanders en ambtsdragers waren lid. Je kon het als het ware vergelijken met de huidige golfverenigingen. 

In ieder geval is wel bekend dat rond 1866 de maatschappij haar clublokaal had bij L. van Eerdenburgh in de Dorpsstraat, waar de prangen in de weide stonden. Later zijn de Friezen nog een paar keer verhuisd. Rond 1956 stonden de prangen achter v.d. Klundert aan de Dorpsstraat in een weiland tegen de kreek om daarna in 1967 te verhuizen naar de tuin achter het café van B. Plasschaert tegenover de kerk. Hier werd geschoten in muitwippen op wippen die tegenover elkaar aan een ijzeren mast waren bevestigd. In 1990 werd met het bestuur van RKVV Graauw overeenstemming bereikt om twee nieuwe wippen te mogen plaatsen op de oefenstrook tussen de twee voetbalvelden. Dit was een hele verbetering omdat er nu weer op open wippen geschoten kon worden. 

De samenwerking met RKVV Graauw gaat prima. Hoewel boogschieten op de staande wip en voetballen twee sporten zijn die elkaar gelijktijdig niet verdragen, wordt steeds een oplossing gevonden om de schietingen door te kunnen laten gaan. Ook gebruik van de kantine en vergoeding voor de drankomzet verloopt al jaren naar wederzijds tevredenheid.

Vooral de steun en de aanmoediging die wij van het toenmalige bestuur van RKVV Graauw in 2005 ontvingen heeft er zeer aan bijgedragen dat De Friezen het aandurfden om in dat jaar op sportpark De Boomwai het Europees Kampioenschap Handboogschieten op de staande wip te organiseren. Met de aanwezigheid van vele schutters uit Nederland, België en Frankrijk werd het zowel sportief als financieel een groot succes waar we nog altijd met veel plezier aan terug denken.

Omdat de oude archieven van voor 1950 niet bewaard gebleven zijn kunnen we geen volledige opsomming geven van de koningen van de maatschappij. In het Gemeenschapshuis hangen drie fotolijsten met daarin de foto’s van de koningen vanaf 1950. Vanaf dat jaar wisten de volgende personen zich tot koning van de maatschappij te schieten.

 
 
 

Schutters van het jaar

2010: Jeroen Goossen
2011: Piet Steijaert
2012: George d’Haens
2013: Rik Sorber
2014: Johan Sorber
2015: Faas Netten

2000: George d’Haens
2001: Piet Steijaert
2002: Wies Goossen
2003: Henk Sorber
2004: Jan Warmenhoven
2005: Johan Sorber
2006: Eugène de Bakker
2007: Wies Goossen
2008: Bertus de Baar
2009: Johan Sorber

 

1970: Aloïs van der Poel
1971: Aloïs van der Poel
1972: Aloïs van der Poel
1973: Piet de Baar
1974: George Buijsrogge
1975: Louis Steijaert
1976: Cees Boënne
1977: Aloïs van der Poel
1978: René de Block
1979: Eugène de Bakker

1990: Eugène de Bakker
1991 : Cees Boënne
1992 : George d’Haens
1993 : Henk Sorber
1994 : Henk Sorber
1995: Piet Biddelo
1996: Rinus de Baar
1997: Paul Steijaert
1998: Piet Steijaert
1999: George d’Haens

 

1960: Arthur van Campen
1961: Piet de Baar
1962: George Buijsrogge
1963: Beny Plasschaert
1964: George Buijsrogge
1965: Piet van Campen
1966: Louis Steijaert (F.zn.)
1967: Aloïs van der Poel
1968: Theo Staal
1969: Theo Staal

1980: Beny Plasschaert
1981: Arnold Bruggeman
1982: Louis Steijaert
1983: Cees Boënne
1984: Arnold Bruggeman
1985: Rinus de Baar
1986: Fons Asselman
1987: Johan Sorber
1988: Bertus de Baar
1989: Marcel de Caluwé

 

1950: Piet Steijaert
1951: Jo Bruggeman
1952: Piet de Baar
1953: Piet van Campen
1954: Beny Plasschaert
1955: Arthur van Campen
1956: Louis Steijaert
1957: Louis Steijaert
1958: Beny Plasschaert
1959: Arthur van Campen

 
 

Bestuursleden

George d'Haens
voorzitter

dhaens@planet.nl
0114-635328
Irisstraat 11 - 4569 BC Graauw

Piet Steijaert
secretaris

p.a.m.steyaert@online.nl
0114-635714
Dorpsstraat 29 - 4569 AG Graauw